Các dạng toán nón – trụ – cầu thường gặp trong kỳ thi THPTQG


Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 trong quá trình học tập chương trình Hình học 12 chương 2 và ôn tập thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020, TOANMATH.com giới thiệu đến các em tài liệu tuyển tập các dạng toán nón – trụ – cầu thường gặp trong kỳ thi THPTQG.

Tài liệu gồm 127 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khối tròn xoay, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án và lời giải chi tiết, các bài tập được trích từ các đề thi THPT Quốc gia môn Toán các năm 2017 – 2018 – 2019.

Mục lục tài liệu các dạng toán nón – trụ – cầu thường gặp trong kỳ thi THPTQG:
CHỦ ĐỀ 1. HÌNH NÓN – KHỐI NÓN
PHẦN A. CÂU HỎI

Dạng 1. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện (Trang 1).
Dạng 2. Thể tích (Trang 3).
Dạng 3. Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện (Trang 6).
Dạng 4. Bài toán thực tế (Trang 8).
Dạng 5. Bài toán cực trị (Trang 9).
PHẦN B. ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Dạng 1. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện (Trang 10).
Dạng 2. Thể tích (Trang 17).
Dạng 3. Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện (Trang 24).
Dạng 4. Bài toán thực tế (Trang 29).
Dạng 5. Bài toán cực trị (Trang 32).
[ads]
CHỦ ĐỀ 2. HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ
PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện (Trang 1).
Dạng 2. Thể tích (Trang 3).
Dạng 3. Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện (Trang 4).
Dạng 4. Bài toán thực tế (Trang 5).
Dạng 5. Bài toán cực trị (Trang 8).
PHẦN B. ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Dạng 1. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện (Trang 9).
Dạng 2. Thể tích (Trang 14).
Dạng 3. Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện (Trang 15).
Dạng 4. Bài toán thực tế (Trang 19).
Dạng 5. Bài toán cực trị (Trang 23).
[ads]
CHỦ ĐỀ 3. MẶT CẦU – KHỐI CẦU
PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1. Diện tích xung quanh, bán kính (Trang 1).
Dạng 2. Thể tích (Trang 2).
Dạng 3. Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện (Trang 3).
Dạng 3.1 Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối lăng trụ (Trang 3).
Dạng 3.2 Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối chóp (Trang 4).
Dạng 3.2.1 Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy (Trang 4).
Dạng 3.2.2 Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy (Trang 7).
Dạng 3.2.3 Khối chóp đều (Trang 8).
Dạng 3.2.4 Khối chóp khác (Trang 8).
Dạng 4. Bài toán thực tế, cực trị (Trang 10).
PHẦN B. ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Dạng 1. Diện tích xung quanh, bán kính (Trang 11).
Dạng 2. Thể tích (Trang 12).
Dạng 3. Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện (Trang 13).
Dạng 3.1 Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối lăng trụ (Trang 13).
Dạng 3.2 Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối chóp (Trang 17)
Dạng 3.2.1 Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy (Trang 17)
Dạng 3.2.2 Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy (Trang 29).
Dạng 3.2.3 Khối chóp đều (Trang 36).
Dạng 3.2.4 Khối chóp khác (Trang 39).
Dạng 4. Bài toán thực tế, cực trị (Trang 49).

CHỦ ĐỀ 4. MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔNG HỢP KHỐI TRÒN XOAY
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com