Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Trung Giã – Hà Nội

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Trung Giã – Hà Nội có mã đề 111, đề gồm 02 trang với 25 câu trắc nghiệm khách quan, thời gian học sinh làm bài là 45 phút, đề kiểm tra có đáp án, các nội dung kiểm tra bao gồm: Tập xác định của hàm số lượng giác, GTLN và GTNN của hàm số lượng giác, Tính chẵn – lẻ của hàm số lượng giác, Phương trình lượng giác cơ bản, Phương trình bậc 2 đối với một hàm số lượng giác, Phương trình asinx + bcosx = c, Phương trình tích, Phương trình khác.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Trung Giã – Hà Nội:
+ Trung bình cộng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = -(sinx)^2 – 4sinx + 2 là?
+ Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình (sinx)^2 – cosx – 1 = 0 là x = a/b với a/b tối giản và a, b thuộc Z. Tính S = a + b.
+ Nghiệm dương bé nhất của phương trình 2(sinx)^2 + 5sinx – 3 = 0 là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]