Đề kiểm tra một tiết ĐS&GT 11 chương 1 trường Hòa Bình – Vĩnh Long

Đề kiểm tra một tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 trường THCS&THPT Hòa Bình – Vĩnh Long được biên soạn theo dạng đề kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, phần trắc nghiệm gồm 20 câu, chiếm 7 điểm, phần tự luận gồm 2 câu, chiếm 3 điểm, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Ma trận đề kiểm tra một tiết ĐS&GT 11 chương 1 trường Hòa Bình – Vĩnh Long:
+ Tập xác định của hàm số lượng giác.
+ Tính chẵn lẻ và chu kỳ của hàm số lượng giác.
+ Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
+ Đồ thị của hàm số lượng giác.
+ Phương trình lượng giác cơ bản.
+ Phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác.
+ Phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác.
+ Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx.
+ Tổng quát: tìm số nghiệm của phương trình thỏa khoảng (a;b) cho trước.
+ Giải phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
+ Giải phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]