Đề kiểm tra bài 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Phước Vĩnh – Bình Dương


Đề kiểm tra bài 1 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Phước Vĩnh – Bình Dương là đề kiểm tra 45 phút Đại số và Giải tích 11 chương 1 – hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề gồm 10 câu trắc nghiệm khách quan và 03 câu tự luận, đề kiểm tra có mã đề 125.

Trích dẫn đề kiểm tra bài 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Phước Vĩnh – Bình Dương:
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 5cosx – msinx = m + 1 có nghiệm.
+ Phương trình cot (x/2) = 0 tương đương với phương trình nào sau đây?
A. cosx = -1. B. cosx = 1. C. sinx = -1. D. tan(x/2) = 0.
+ Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm:
A. 2sinx + 3cosx = 1. B. 1/4cos4x = 1/2.
C. √3sinx = 2. D. (cotx)^2 – cotx + 5 = 0.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com