Đề kiểm tra định kì ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Anhxtanh – Hải Phòng


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 11 đề kiểm tra định kì Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Anhxtanh – Hải Phòng, đề kiểm tra gồm 02 trang với 15 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, tỉ lệ điểm trắc nghiệm : tự luận và 6 : 4, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Mô tả chi tiết đề kiểm tra định kì ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Anhxtanh – Hải Phòng:
Hàm số lượng giác
– Nhận biết:
+ Tìm chu kì của hàm số y = sinx, y = cosx.
+ Tìm tập xác định của hàm số y = tanx, y = cotx.
+ Tìm tập giá trị của hàm số y = sinx, y = cosx.
– Thông hiểu:
+ Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số y = sinx, y = cosx.
– Vận dụng cao:
+ GTLN – GTNN của hàm lượng giác chứa tham số.


Phương trình lượng giác cơ bản
– Nhận biết:
+ Tìm nghiệm của phương trình tanx = tana, cotx = cota.
+ Tìm nghiệm của phương trình sinx = a, cosx = a.
– Thông hiểu:
+ Tìm điều kiện có nghiệm của phương trình sinx = f(m), cosx = g(m).
+ Tìm nghiệm phương trình dạng tan f(x) = tan g(x), cot f(x) = cot g(x).
+ Tìm số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình sin f(x) = sin g(x), cos f(x) = cos g(x) trên đường tròn lượng giác.
Một số phương trình lượng giác thường gặp
– Nhận biết:
+ Chỉ phương trình bậc hai với một hàm số lượng giác.
– Thông hiểu:
+ Tìm nghiệm của phương trình biến đổi về phương trình bậc hai với sinx, cosx.
+ Tìm điều kiện liên quan đến nghiệm của phương trình đưa về bậc nhất với sinx, cosx.
+ Tìm điều kiện để phương trình bậc nhất đối với sinx, cosx có nghiệm.
– Vận dụng:
+ Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình lượng giác.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com