Đề kiểm tra định kỳ HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Tô Hiệu – Hà Nội


Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín – Hà Nội là đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, đề gồm 25 câu hỏi và bài tập dạng trắc nghiệm 04 đáp án, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín – Hà Nội:
+ Cho hàm số f(x) có đồ thị hàm số y = f'(x) được cho như hình vẽ bên. Hàm số y = |f(x) + 1/2.(x – 1)^2 – f(1)| có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực tiểu trong khoảng (-3;5)?
+ Cho hàm số y = (x – 3)/(2x – 1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên R. B. Hàm số nghịch biến trên (-∞;1/2).
C. Hàm số đồng biến trên (0;+∞) . D. Hàm số đồng biến trên (1/2;+∞).
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-10;10] để hàm số y = x^3 – 3x^2 + 3mx + 2019 nghịch biến trên khoảng (1;2)?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com