Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi


Với mục đích kiểm tra đánh giá tổng quát nội dung kiến thức ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, tổ Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Bình Sơn – Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra 1 tiết lần 1 Giải tích 12 chương 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi gồm 04 trang với 25 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài kiểm tra trong 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi:
+ Có hai nhà máy A và B nằm cùng một phía với bờ sông và lần lượt cách bờ sông một khoảng AH = 2 km và BK = 6 km (hình vẽ bên). Cần phải đặt nhà máy C trên bờ sông và cách H một khoảng bằng bao nhiêu để tổng quảng đường đi từ nhà máy A đến C và từ C về B là ngắn nhất? Biết khoảng cách HK = 12 km.
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [-2;2] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2;2]. Tính M + m.
[ads]
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình f(x) = 1 bằng?
+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên R có bảng biến thiên như hình bên. Số tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là?
+ Cho hàm số y = x^4 + x^2 – 2 có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình |x^4 + x^2 – 2| = m có 4 nghiệm phân biệt.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com