Đề kiểm tra lần 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Quốc Thái – An Giang


Đề kiểm tra lần 1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Quốc Thái – An Giang là đề kiểm tra định kỳ Giải tích 12 chương 1 – ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, đề có mã đề 001, gồm 03 trang với 20 câu trắc nghiệm, học sinh có 45 phút để làm bài kiểm tra, đề kiểm tra có đáp án mã đề 001, 004, 007, 010.

Trích dẫn đề kiểm tra lần 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Quốc Thái – An Giang:
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [-2;6] và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên miền [-2;6]. Tính T = 2M – 3m.
[ads]
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số không có tiệm cận ngang. B. Hàm số có tiệm cận đứng x = 1.
C. Hàm số có điểm cực đại x = -1. D. Giá trị cực tiểu của hàm số y = 0.
+ Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x) có bảng biến thiên bên là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com