Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 11 đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai, đây là đề kiểm tra một tiết Toán 11 bài số 1 giai đoạn học kỳ 1, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai mã đề 114, gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.
[ads]
Trích dẫn đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai:
+ Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. y = 2018cosx + 2019sinx. B. y = sin|2019x| – 2020cosx.
C. y = tan2019x + cot2020x D. y = cot2018x – 2019sinx.
+ Cho hàm số y = (msinx + 1)/(cosx + 2). Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m thuộc đoạn [-5;5] để giá trị lớn nhất của hàm số lớn hơn 2?
+ Cho phương trình 3cosx + cos2x – cos3x + 1 = 2sinx.sin2x. Gọi a là nghiệm lớn nhất thuộc khoảng (0;2pi) của phương trình. Tính sina.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com