Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 11 đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai, đây là đề kiểm tra một tiết Toán 11 bài số 1 giai đoạn học kỳ 1, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai mã đề 114, gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.


Trích dẫn đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai:
+ Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. y = 2018cosx + 2019sinx. B. y = sin|2019x| – 2020cosx.
C. y = tan2019x + cot2020x D. y = cot2018x – 2019sinx.
+ Cho hàm số y = (msinx + 1)/(cosx + 2). Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m thuộc đoạn [-5;5] để giá trị lớn nhất của hàm số lớn hơn 2?
+ Cho phương trình 3cosx + cos2x – cos3x + 1 = 2sinx.sin2x. Gọi a là nghiệm lớn nhất thuộc khoảng (0;2pi) của phương trình. Tính sina.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com