Đề kiểm tra lần 1 HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Bùi Hữu Nghĩa – Cần Thơ


Đề kiểm tra lần 1 học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Bùi Hữu Nghĩa – Cần Thơ là đề kiểm tra tập trung Đại số và Giải tích 11 chương 1, chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề được biên soạn theo dạng kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu, phần tự luận gồm 02 câu, thời gian làm bài 60 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra lần 1 HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Bùi Hữu Nghĩa – Cần Thơ:
+ Xét hàm số y = cosx trên [-pi;pi]. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên (-pi;0) và đồng biến (0;pi).
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-pi;0) và (0;pi).
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-pi;0) và (0;pi).
D. Hàm số đồng biến trên (-pi;0) và nghịch biến (0;pi).


+ Khẳng định nào sau đây sai?
A. Đồ hàm số y = cosx đối xứng qua trục tung.
B. Hàm số y = tanx có giá trị lớn nhất là 1.
C. Đồ thị hàm số y = sinx đối xứng qua gốc tọa độ.
D. Tập xác định của hàm số y = cotx là D = R\{k.pi, k thuộc Z}.
+ Cho phương trình cosx.cos5x = cos2x.cos4x số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình trên đường tròn lượng giác là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com