Đề kiểm tra môn Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Trần Phú – Hà Nội


Đề kiểm tra môn Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Trần Phú – Hà Nội là đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 – hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề có mã đề 103, gồm 10 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, tỉ lệ điểm trắc nghiệm : tự luận là 4 : 6, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra môn Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Trần Phú – Hà Nội:
+ Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số y = sin x đồng biến trên khoảng (0;pi/2).
B. Hàm số y = tan x đồng biến trên khoảng (0;pi/2).
C. Hàm số y = cot x nghịch biến trên khoảng (0;pi/2).
D. Hàm số y = cos x đồng biến trên khoảng (0;pi/2).


+ Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Tập xác định của hàm số y = sin x là D = [-1;1].
B. Tập xác định của hàm số y = tan x là D = R\{pi/2 + kpi; k thuộc Z}.
C. Tập xác định của hàm số y = cot x là D = R.
D. Tập xác định của hàm số y = cos x là D = R\{kpi; k thuộc Z}.
+ Với x thuộc (20pi/3;22pi/3) mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số y = sin x đồng biến. B. Hàm số y = cos x đồng biến.
C. Hàm số y = tan x nghịch biến. D. Hàm số y = sin x nghịch biến.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com