Đề khảo sát lần 3 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh


Ngày … tháng 05 năm 2020, trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán 11 năm học 2019 – 2020 lần thi thứ ba.

Đề khảo sát lần 3 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh mã đề 178, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm 100% với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Trích dẫn đề khảo sát lần 3 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh:
+ Một người bắt đầu đi làm được nhận được số tiền lương là 7 000000 đồng/tháng. Hằng tháng người đó tiết kiệm 20% lương để gửi vào ngân hàng với lãi suất 0,3% / tháng theo hình thức lãi kép (nghĩa là lãi của tháng này  được nhập vào vốn của tháng kế tiếp). Biết rằng người đó nhận lương vào đầu tháng và số tiền tiết kiệm được chuyển ngay vào ngân hàng. Hỏi sau 36 tháng tổng số tiền người đó tiết kiệm được (cả vốn lẫn lãi) là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng nghìn)
A. 53298000 (đồng). B. 53296000 (đồng).
C. 53290000 (đồng). D. 53297 000 (đồng).
[ads]
+ Gọi A và B là hai biến cố của cùng một phép thử. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?
i) Nếu A và B xung khắc thì P(A) + P(B) = 1.
ii) Nếu A và B độc lập thì P(A).P(B) = P(A.B).
iii) Nếu A và B đối nhau thì P(A ∪ B) = P(A) + P(B).
+ Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?
i) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
ii) Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
iii) Nếu đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) thì nó vuông góc với mọi đường thẳng trong mặt phẳng (P).
iv) Nếu đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng phân biệt trong mặt phẳng (P) thì a vuông góc với (P).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com