Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Khối tròn xoay và thể tích khối tròn xoay


Tài liệu gồm 73 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các chuyên đề: Khối tròn xoay và thể tích khối tròn xoay; có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Khối tròn xoay và thể tích khối tròn xoay:
A. KIẾN THỨC CẦN NẮM
1. MẶT NÓN:
+ Các yếu tố mặt nón: Đường cao; Bán kính đáy; Đường sinh; Góc ở đỉnh; Thiết diện qua trục; Góc giữa đường sinh và mặt đáy.
+ Một số công thức: Chu vi đáy; Diện tích đáy; Thể tích; Diện tích xung quanh; Diện tích toàn phần.
2. MẶT TRỤ:
+ Các yếu tố mặt trụ: Đường cao; Đường sinh; Bán kính đáy; Trục; Thiết diện qua trục.
+ Một số công thức; Chu vi đáy; Diện tích đáy; Thể tích khối trụ; Diện tích xung quanh; Diện tích toàn phần.


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Câu hỏi mức độ nhận biết.
2. Câu hỏi mức độ thông hiểu.
3. Câu hỏi mức độ vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC).Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com