Bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 12


Tài liệu gồm 60 trang, tuyển tập bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 12, giúp học sinh rèn luyện sau mỗi chương và chuẩn bị cho các đợt kiểm tra một tiết, kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề.

Mục lục bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 12:
Chương 1. Khối đa diện.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
+ Đề số 3.
Chương 2. Mặt tròn xoay.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra.
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
+ Đề số 3.
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong không gian.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra.
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
+ Đề số 3.

Các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 45 phút, có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem thêm: Đề kiểm tra Toán 12
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com