Các dạng bài tập VDC mặt cầu, mặt trụ, mặt nón


Tài liệu gồm 61 trang, tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) mặt cầu, mặt trụ, mặt nón, phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Hình học 12 chương 2 và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Các dạng bài tập trắc nghiệm VDC mặt cầu, mặt trụ, mặt nón:
CHỦ ĐỀ 1. MẶT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KHỐI NÓN.
Dạng 1: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, độ dài đường sinh, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện của hình nón.
Dạng 2: Tính thể tích khối nón, bài toán cực trị.
Dạng 3: Bài toán thực tế về hình nón, khối nón.

CHỦ ĐỀ 2. MẶT TRỤ, HÌNH TRỤ VÀ KHỐI TRỤ.
Dạng 1: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, diện tích thiết diện, chiều cao, bán kính đáy, diện tích đáy của hình trụ.
Dạng 2: Thể tích khối trụ, bài toán cực trị.
Dạng 3: Bài toán thực tế về khối trụ.

CHỦ ĐỀ 3. MẶT CẦU, KHỐI CẦU.
Dạng 1. Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện.
Dạng 2. Mặt cầu nội tiếp khối đa diện.
Dạng 3. Bài toán cực trị.
Dạng 4. Bài toán thực tế.
Dạng 5. Dạng toán tổng hợp.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com