Chuyên đề mặt nón, mặt trụ và mặt cầu – Lê Văn Đoàn


Tài liệu gồm 72 trang, được biên soạn bởi nhóm Toán thầy Lê Văn Đoàn: Ths. Lê Văn Đoàn – Ths. Trương Huy Hoàng – Ths. Nguyễn Tiến Hà – Bùi Sỹ Khanh – Nguyễn Đức Nam – Đỗ Minh Tiến, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm (có đáp án) thuộc chương trình Hình học 12 chương 2: Mặt nón – Mặt trụ – Mặt cầu.

Mục lục tài liệu chuyên đề mặt nón, mặt trụ và mặt cầu – Lê Văn Đoàn:
CHỦ ĐỀ 1. MẶT NÓN.
Dạng toán 1. Xác định các yếu tố cơ bản của khối nón.
Dạng toán 2. Khối nón ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện.
Bài tập về nhà.
CHỦ ĐỀ 2. MẶT TRỤ.
Dạng toán 1. Xác định các yếu tố cơ bản của khối trụ.
Dạng toán 2. Khối trụ ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện.
Bài tập về nhà.
CHỦ ĐỀ 3. MẶT CẦU.
Dạng toán 1. Xác định các yếu tố cơ bản của của mặt cầu.
Dạng toán 2. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối nón, khối trụ.
Dạng toán 3. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối chóp.
+ Nhóm 1. Hình chóp có cạnh bên vuông đáy.
+ Nhóm 2. Hình chóp đều.
+ Nhóm 3. Hình chóp có cạnh bên vuông với đáy.
Dạng toán 4. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp hình lăng trụ, hình lập phương.
Bài tập rèn luyện lần 1.
Bài tập rèn luyện lần 2.
Bài tập rèn luyện lần 3.
Bài tập rèn luyện lần 4.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com