Đề cương học kì 1 Hình học 11 – Lê Văn Đoàn


Tài liệu gồm 111 trang, được biên soạn bởi nhóm Toán thầy Lê Văn Đoàn: Ths. Lê Văn Đoàn – Ths. Trương Huy Hoàng – Ths. Nguyễn Tiến Hà – Bùi Sỹ Khanh – Nguyễn Đức Nam – Đỗ Minh Tiến, phân dạng và tuyển chọn các bài toán thuộc chương trình Hình học 11 giai đoạn học kì 1: Phép dời hình và phép đồng dạng, Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

Mục lục tài liệu đề cương học kì 1 Hình học 11 – Lê Văn Đoàn:
Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng (Trang 1).
Bài 1. Mở đầu về phép biến hình (Trang 1).
Bài 2. Phép tịnh tiến (Trang 2).
Bài 3. Phép đối xứng trục (Trang 11).
Bài 4. Phép đối xứng tâm (Trang 15).
Bài 5. Phép quay (Trang 17).
Bài 6. Phép vị tự và phép đồng dạng (Trang 25).
Ôn tập chương 1 (Trang 33).
Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian (Trang 41).
Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Trang 41).
+ Dạng toán 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (Trang 43).
+ Dạng toán 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng (Trang 52).
+ Dạng toán 3. Tìm thiết diện (Trang 61).
+ Dạng toán 4. Chứng minh ba điểm thẳng hàng (Trang 65).
+ Dạng toán 5. Chứng minh ba điểm đồng quy (Trang 71).
Bài 2. Hai đường thẳng song song (Trang 73).
+ Dạng toán 1. Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng (Trang 74).
+ Dạng toán 2. Giao tuyến song song (Trang 77).
Bài 3. Đường thẳng song song mặt phẳng (Trang 81).
+ Dạng toán 1. Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng (Trang 81).
+ Dạng toán 2. Tìm thiết diện song song (Trang 87).
Bài 4. Hai mặt phẳng song song (Trang 99).
Bài 5. Ôn tập chương 2 (Trang 106).

Xem thêm: Đề cương học kì 1 Đại số và Giải tích 11 – Lê Văn Đoàn
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com