Chuyên đề mặt cầu, mặt trụ, mặt nón dành cho học sinh trung bình – yếu – Dương Minh Hùng


Tài liệu gồm 50 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, tổng hợp lý thuyết cần nắm, phân dạng và tuyển chọn các bài tập tự luận & trắc nghiệm (mức độ nhận biết – thông hiểu, có đáp án và lời giải chi tiết) chuyên đề mặt cầu, mặt trụ, mặt nón dành cho học sinh trung bình – yếu.

Bài 1. MẶT NÓN TRÒN XOAY.
Dạng 1. Dạng cơ bản (cho các thông số r, h, l).
Dạng 2. Thiết diện qua trục SO.
Dạng 3. Khối nón sinh bởi tam giác quay quanh các trục.
Dạng 4. Bài toán thiết diện qua đỉnh và mối liên hệ với góc hoặc khoảng cách.

Bài 2. MẶT TRỤ TRÒN XOAY.
Dạng 1. Dạng cơ bản (cho các thông số r, h, l).
Dạng 2. Sự tạo thành mặt trụ tròn xoay.
Dạng 3. Sự tương giao giữa hình trụ và mặt phẳng, đường thẳng.

Bài 3. MẶT CẦU.
Dạng 1. Công thức lí thuyết cơ bản.
Dạng 2. Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện.

Bài 4. BÀI TOÁN NỘI TIẾP – NGOẠI TIẾP.
Dạng 1. Mặt nón nội tiếp – ngoại tiếp hình chóp – trụ – cầu.
Dạng 2. Mặt trụ nội tiếp – ngoại tiếp hình chóp – nón – cầu.
Dạng 2. Mặt cầu nội tiếp – ngoại tiếp hình chóp – nón – trụ.

Xem thêm: Chuyên đề thể tích khối đa diện dành cho học sinh trung bình – yếu – Dương Minh Hùng
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com