Chuyên đề mặt cầu, mặt trụ, mặt nón ôn thi THPT 2021 – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 373 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề mặt cầu, mặt trụ, mặt nón (Hình học 12 chương 2), có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Toán 12 và ôn thi THPT môn Toán năm học 2020 – 2021.

CHUYÊN ĐỀ 1. MẶT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KHỐI NÓN.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (Mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện khối nón.
+ Dạng toán 2. Thể tích khối nón.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).
+ Dạng toán 1. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện khối nón.
+ Dạng toán 2. Thể tích khối nón.
+ Dạng toán 3. Khối nón tròn xoay nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán. Một số bài toán VD – VDC liên quan đến khối nón (các bài toán thực tế – cực trị).

CHUYÊN ĐỀ 2. MẶT TRỤ, HÌNH TRỤ VÀ KHỐI TRỤ.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (Mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện khối trụ.
+ Dạng toán 2. Thể tích khối trụ.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).
+ Dạng toán 1. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện khối trụ.
+ Dạng toán 2. Thể tích khối trụ.
+ Dạng toán 3. Khối trụ tròn xoay nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán. Một số bài toán VD – VDC liên quan đến khối trụ (các bài toán thực tế – cực trị).

CHUYÊN ĐỀ 3. MẶT CẦU VÀ KHỐI CẦU.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (Mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Diện tích xung quanh, bán kính mặt cầu – khối cầu.
+ Dạng toán 2. Thể tích khối cầu.
+ Dạng toán 3. Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối lăng trụ.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).
+ Dạng toán 1. Khối cầu ngoại tiếp khối lăng trụ.
+ Dạng toán 2. Khối cầu ngoại tiếp khối chóp.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán. Một số bài toán thực tế – cực trị liên quan đến mặt cầu – khối cầu.

CHUYÊN ĐỀ 4. MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔNG HỢP KHỐI TRÒN XOAY.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com