Bài tập đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Diệp Tuân


Tài liệu gồm 135 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song, từ cơ bản đến nâng cao, giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình Hình học 11 chương 2.

BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
Dạng 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
+ Kỹ thuật 1. Tính chất cắt ngoài.
+ Kỹ thuật 2. Tính chất cắt trong.
Dạng 2. Tìm giao điểm của hai mặt phẳng.
Dạng 3. Thiết diện của hình (H) khi cắt bởi mặt phẳng (P).
Dạng 4. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy.

BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Dạng 1. Chứng minh hai đường thẳng song song.
Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
Dạng 3. Thiết diện chứa một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.
Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
Dạng 2. Dựng thiết diện song song với đường thẳng.

BÀI 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
Dạng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song.
Dạng 2. Xác định thiết diện của (a) với hình chóp khi biết (a) đi qua điểm M, N và song song với một mặt phẳng (b) cho trước.
Dạng 3. Một số ứng dụng của định lý Ta-lét.
Dạng 4. Chứng minh các điểm cùng nằm trên một mặt phẳng(đồng phẳng).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com