Chuyên đề mặt cầu, mặt trụ, mặt nón – Nguyễn Trọng


Tài liệu gồm 40 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Trọng, trình bày tóm tắt lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập chuyên đề mặt cầu, mặt trụ, mặt nón, hỗ trợ học sinh khối 12 trong quá trình tự học chương trình Hình học 12 chương 2 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Mục lục tài liệu chuyên đề mặt cầu, mặt trụ, mặt nón – Nguyễn Trọng:
BÀI 1. MẶT NÓN TRÒN XOAY.
+ Dạng 1. Dạng cơ bản (cho các thông số r, h, l) (Trang 2).
+ Dạng 2. Thiết diện qua trục SO (Trang 3).
+ Dạng 3. Khối nón sinh bởi tam giác quay quanh các trục (Trang 6).
+ Dạng 4. Bài toán thiết diện qua đỉnh và mối liên hệ với góc hoặc khoảng cách (Trang 9).

BÀI 2. MẶT TRỤ TRÒN XOAY.
+ Dạng 1. Dạng cơ bản (cho các thông số r, l, h) (Trang 13).
+ Dạng 2. Sự tạo thành mặt trụ tròn xoay (Trang 15).
+ Dạng 3. Sự tương giao giữa hình trụ và mặt phẳng, đường thẳng (Trang 17).

BÀI 3. MẶT CẦU – KHỐI CẦU.
+ Dạng 1. Công thức lí thuyết cơ bản (Trang 21).
+ Dạng 2. Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện (Trang 23).

BÀI 4. BÀI TOÁN NỘI TIẾP – NGOẠI TIẾP.
+ Dạng 1. Nón nội tiếp, ngoại tiếp hình chóp, trụ, cầu (Trang 32).
+ Dạng 2. Nón nội tiếp, ngoại tiếp hình chóp, trụ, cầu (Trang 35).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com