Lý thuyết và bài tập chuyên đề giới hạn – Phùng Hoàng Em


Tài liệu gồm 31 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phùng Hoàng Em, tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm (có đáp án) các chuyên đề: giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục; giúp học sinh lớp 11 rèn luyện khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4: Giới hạn.

Mục lục tài liệu lý thuyết và bài tập chuyên đề giới hạn – Phùng Hoàng Em:
1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
Dạng 1. Khử vô định dạng ∞/∞.
Dạng 2. Khử vô định dạng ∞ − ∞.
Dạng 3. Một số quy tắc tính giới hạn vô cực.
Dạng 4. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
Dạng 1. Giới hạn của hàm số khi x → x0. Khử dạng vô định 0/0.
Dạng 2. Giới hạn của hàm số khi x → ±∞. Khử dạng vô định ∞/∞; ∞ − ∞; 0·∞.
Dạng 3. Giới hạn một bên. Sự tồn tại giới hạn.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

3. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm.
Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số trên miền xác định.
Dạng 3. Tìm giá trị của tham số để hàm số liên tục – gián đoạn.
Dạng 4. Chứng minh phương trình có nghiệm.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

4. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com