Phân loại và phương pháp giải bài tập giới hạn


Tài liệu gồm 101 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập giới hạn, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4 (Toán 11).

BÀI 1. GIỚI HẠN DÃY SỐ.
Dạng 1. Sử dụng nguyên lý kẹp.
Dạng 2. Giới hạn hữu tỉ.
Dạng 3. Dãy số chứa căn thức.
Dạng 4. Dãy số chứa hàm lũy thừa.
Dạng 5. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
Dạng 6. Giới hạn dãy số có quy luật công thức, dãy cho bởi hệ thức truy hồi.

BÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐ.
Dạng 1. Dãy số có giới hạn hữu hạn.
Dạng 2. Giới hạn một bên.
Dạng 3. Giới hạn tại vô cực.
Dạng 4. Dạng vô định 0/0.
Dạng 5. Dạng vô định vô cực / vô cực.
Dạng 6. Dạng vô định vô cực – vô cực, 0 . vô cực.

BÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số.
Dạng 2. Hàm số liên tục tại một điểm.
Dạng 3. Hàm số liên tục trên một khoảng.
Dạng 4. Số nghiệm của phương trình trên một khoảng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com