Bài giảng khái niệm về khối đa diện


Tài liệu gồm 23 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề khái niệm về khối đa diện, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Hình học 12 chương 1: Khối đa diện.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nhận biết được khái niệm hình đa diện, khối đa diện, nhận biết khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt.
+ Biết cách phân chia một khối đa diện thành các khối đa diện đơn giản.
+ Phân biệt được các phép biến hình trong không gian. Biết phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của hai khối đa diện.
Kĩ năng:
+ Phân biệt được một hình vẽ có phải hình đa diện, khối đa diện hay không.
+ Biết tính chính xác số đỉnh, cạnh, mặt của hình đa diện và các mối quan hệ giữa chúng.
+ Vận dụng phân chia được một khối đa diện phức tạp thành các khối đa diện đơn giản.
+ Vận dụng được tính chất của các phép biến hình trong không gian.
+ Thành thạo đếm số mặt phẳng đối xứng, tâm đối xứng, trục đối xứng các hình.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Nhận biết hình đa diện – khối đa diện.
– Bài toán 1. Điều kiện để một hình là hình đa diện – khối đa diện.
– Bài toán 2. Xác định số đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện.
– Bài toán 3. Phân chia, lắp ghép các khối đa diện.
Dạng 2: Phép biến hình trong không gian.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]