Bài giảng mặt nón, hình nón và khối nón


Tài liệu gồm 30 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề mặt nón, hình nón và khối nón, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Hình học 12 chương 2: Mặt nón – mặt trụ – mặt cầu.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được định nghĩa mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay.
+ Nắm được các công thức tính diện tích xung quanh của hình nón, diện tích đáy của hình nón, diện tích toàn phần của hình nón, thể tích của khối nón.
Kĩ năng:
+ Nhận biết được một khối tròn xoay là khối nón.
+ Tính được các yếu tố liên quan đến khối nón như độ dài đường sinh, chiều cao, góc ở đỉnh, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thiết diện, thể tích của khối nón.
+ Giải được các bài toán nâng cao liên quan đến khối nón như bài toán cực trị, bài toán thực tế.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết về mặt nón, hình nón, khối nón.
Cần nắm vững lí thuyết trọng tâm về mặt nón, hình nón, khối nón ở trên.
Dạng 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, độ dài đường sinh, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện của hình nón.
Nắm vững các công thức về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, diện tích đáy. Biết sử dụng các kết quả của phần kiến thức quan hệ song song, quan hệ vuông góc, các hệ thức lượng trong tam giác … để áp dụng vào tính toán.
Dạng 3: Tính thể tích khối nón, bài toán cực trị.
Nhìn vào công thức tính thể tích khối nón, ta thấy cần xác định chiều cao và diện tích đáy (bán kính đáy) của khối nón. Đối với bài toán cực trị ta thường tính toán đưa đại lượng cần tìm cực trị phụ thuộc vào một biến sau đó dùng đánh giá (sử dụng bất đẳng thức, khảo sát hàm số …) để tìm ra kết quả.
Dạng 4: Bài toán thực tế về hình nón, khối nón.
Sử dụng tổng hợp các kiến thức từ các dạng toán 1, dạng toán 2 và dạng toán 3 để giải các bài toán thực tế về hình nón hay khối nón.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com