Bài giảng mặt trụ, hình trụ và khối trụ


Tài liệu gồm 24 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề mặt trụ, hình trụ và khối trụ, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Hình học 12 chương 2: Mặt nón – mặt trụ – mặt cầu.

MỤC TIÊU:
Kiến thức:
+ Nắm được định nghĩa mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay và khối trụ tròn xoay.
+ Nắm vững các công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ, diện tích đáy của hình trụ, diện tích toàn phần của hình trụ, thể tích của khối trụ.
Kĩ năng:
+ Nhận biết được một khối tròn xoay là khối trụ.
+ Tính được các yếu tố liên quan đến hình trụ, khối trụ như chiều cao, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, diện tích thiết diện, thể tích của khối trụ.
+ Giải được các bài toán liên quan đến khối trụ như bài toán cực trị, bài toán thực tế.
I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết về mặt trụ, hình trụ, khối trụ.
Nắm vững lý thuyết về mặt trụ, hình trụ, và khối trụ.
Dạng 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, diện tích thiết diện, chiều cao, bán kính đáy, diện tích đáy của hình trụ.
Nắm vững các công thức về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, diện tích đáy. Biết sử dụng các kết quả của phần kiến thức quan hệ song song, quan hệ vuông góc, các hệ thức lượng trong tam giác … để áp dụng vào tính toán.
Dạng 3: Thể tích khối trụ, bài toán cực trị.
Tương tự như dạng toán 3 của phần khối nón.
Dạng 4: Bài toán thực tế về khối trụ.
Nắm vững kiến thức ở các dạng toán 1, dạng toán 2 và dạng toán 3 để áp dụng vào giải bài toán thực tế về khối trụ vì về bản chất vẫn là các bài toán xoay quanh hình trụ, khối trụ.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com