Bài giảng nguyên hàm và phương pháp tìm nguyên hàm


Tài liệu gồm 53 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề nguyên hàm và phương pháp tìm nguyên hàm, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được định nghĩa nguyên hàm; các tính chất của nguyên hàm và bảng nguyên hàm cơ bản.
+ Nắm vững các phương pháp tính nguyên hàm.
Kĩ năng:
+ Hiểu rõ định nghĩa và tính chất của nguyên hàm để vận dụng vào việc tìm nguyên hàm.
+ Sử dụng thành thạo bảng nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm.
+ Vận dụng nguyên hàm vào các bài toán thực tế.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa.
– Bài toán 1. Nguyên hàm của các hàm số sơ cấp và hàm số mũ.
– Bài toán 2. Nguyên hàm của hàm số lượng giác.
– Bài toán 3. Các bài toán thực tế ứng dụng nguyên hàm.
Dạng 2: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến.
– Bài toán 1. Phương pháp đổi biến dạng 1.
– Bài toán 2. Tìm nguyên hàm bằng cách đổi biến dạng 2.
Dạng 3: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]