Chuyên đề quan hệ song song – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 104 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, trình bày lí thuyết, các dạng toán và phương pháp giải bài tập chuyên đề quan hệ song song, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Toán 11 phần Hình học chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

BÀI 01. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG & MẶT PHẲNG.
I. KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU.
II. CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN.
III. CÁC CÁCH XÁC ĐỊNH MẶT PHẲNG.
IV. HÌNH CHÓP VÀ TỨ DIỆN.
V. CÁC DẠNG TOÁN.
+ Dạng 01. XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG PHÂN BIỆT.
+ Dạng 02. TÌM GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG D VÀ MẶT PHẲNG (P).
+ Dạng 03. CHỨNG MINH 03 ĐIỂM THẲNG HÀNG VÀ 03 ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUI.
+ Dạng 04. THIẾT DIỆN CỦA HÌNH H KHI BỊ CẮT BỞI MẶT PHẲNG (P).
VI. BÀI TẬP RÈN LUYỆN.

BÀI 02. HAI ĐƯỜNG CHÉO NHAU – HAI ĐƯỜNG SONG SONG.
I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
II. TÍNH CHẤT.
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
+ Dạng 01. CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
+ Dạng 02. TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG CHỨA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
+ Dạng 03. CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.
+ Dạng 04. CHỨNG MINH MỘT ĐƯỜNG THẲNG DI ĐỘNG LUÔN ĐI QUA MỘT ĐIỂM CỐ ĐỊNH.

BÀI 03. ĐƯỜNG THẲNG & MẶT PHẲNG SONG SONG.
I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
II. TÍNH CHẤT.
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
+ Dạng 01. CHỨNG MINH ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.
+ Dạng 02. TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG CHỨA MỘT ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.

BÀI 04. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
I. ĐỊNH NGHĨA.
II. TÍNH CHẤT.
III. ĐỊNH LÝ THALES TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
IV. HÌNH LĂNG TRỤ VÀ HÌNH HỘP.
V. HÌNH CHÓP CỤT.
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
+ Dạng 01. CHỨNG MINH HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
+ Dạng 02. GIAO TUYẾN CỦA 2 MẶT PHẲNG CÓ 1 MẶT PHẲNG SONG SONG VỚI MẶT THỨ BA.
+ Dạng 03. HÌNH LĂNG TRỤ – HÌNH HỘP.
+ Dạng 04. ĐỊNH LÝ THALES TRONG KHÔNG GIAN.

BÀI 05. TỔNG ÔN TẬP CHƯƠNG.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]