Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi đánh giá chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa; đề thi gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa:
+ Có hai học sinh lớp A, ba học sinh lớp B và bốn học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh nào lớp B. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?
+ Cho hình vuông ABCD có A B C D 11 11. Phép quay tâm O góc quay bằng 4 biến hình vuông ABCD thành hình vuông A B C D. Gọi S a b 2 là diện tích phần hình vuông A B C D nằm ngoài hình vuông ABCD. Tính T ab.
+ Từ các chữ số: 0 1 2 3 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số chia hết cho 5, trong đó chữ số 1 xuất hiện hai lần, chữ số 3 xuất hiện ba lần, các chữ số còn lại xuất hiện đúng một lần.
+ Cho phương trình 2 1 cos cos 4 cos sin x x m x m x. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt thuộc 2 0 3.
+ Cho tam giác đều ABC tâm O (như hình vẽ). Hãy cho biết phép quay nào trong các phép quay dưới đây biến tam giác OAC thành tam giác OCB.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]