Đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoan Hùng – Phú Thọ


Đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoan Hùng – Phú Thọ gồm 35 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 03 câu tự luận (03 điểm), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoan Hùng – Phú Thọ:
+ Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau, đồng thời chia hết cho 9?
+ Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 10 học sinh trên trong đó không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A A 1 2 3 5 và đường tròn C có phương trình 2 2 x y x y 2 4 4 0. Phép tịnh tiến theo véctơ v biến điểm A thành điểm A. Viết phương trình đường tròn C là ảnh của đường tròn C qua phép tịnh tiến theo véctơ v.
+ Ngân hàng đề thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau và 8 câu hỏi tự luận khác nhau. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề thi sao cho mỗi đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau và 4 câu hỏi tự luận khác nhau?
+ Cho tam giác ABC. Gọi M N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Phép vị tự tâm A tỉ số k bằng bao nhiêu sẽ biến tam giác AMN thành tam giác ABC?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]