Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết phần tự luận các mã đề 001 002 003 004 005 006 007 008.

Trích dẫn đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Phép quay biến điểm M thành M. Hãy chọn khẳng định đúng. A. OM OM và MOM. B. OM OM và OM OM. C. OM OM và OM OM. D. OM OM và OM OM.
+ Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau y x 2sin3 1. A. min 3 max 3 y y B. min max y y C. min 1 max 3 y y D. min 2 max 3.
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A 2 3 B 1 0. Phép tịnh tiến theo u 4 3 biến 2 điểm AB tương ứng thành 2 điểm A B khi đó độ dài đoạn thẳng AB bằng?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ u 3 2. Tìm phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của (d): 2 3 1 0 x y qua phép tịnh tiến u T.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho F là phép biến hình. Biến điểm M x y thành điểm M x y 3 2. Chứng minh rằng F là phép dời hình.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]