Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục – Cao Thanh Phúc


Tài liệu gồm 52 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Cao Thanh Phúc, tóm tắt lý thuyết trọng tâm và tuyển chọn các bài tập chuyên đề giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục, giúp học sinh tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4.

MỤC LỤC:
Chương 4 GIỚI HẠN TRANG 2.
BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 2.
1.1. Giới hạn hữu hạn của dãy số 2.
1.1.1. Định nghĩa 2.
1.1.2. Một vài giới hạn đặc biệt 2.
1.2. Định lý về giới hạn hữu hạn 2.
1.3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn 3.
1.4. Giới hạn vô cực 3.
1.4.1. Định nghĩa 3.
1.4.2. Một vài giới hạn đặc biệt 3.
1.4.3. Định lí 3.
1.5. Bài tập 3.
BÀI 2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM 8.
2.1. Định nghĩa 8.
2.2. Định lí 8.
2.3. Bài tập 8.
BÀI 3. GIỚI HẠN TẠI VÔ CỰC CỦA HÀM SỐ 18.
3.1. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực 18.
3.2. Giới hạn vô cực của hàm số 18.
3.2.1. Giới hạn vô cực 18.
3.2.2. Một vài giới hạn đặc biệt 18.
3.3. Bài tập 18.
BÀI 4. GIỚI HẠN MỘT BÊN CỦA HÀM SỐ 31.
4.1. Định nghĩa 31.
4.2. Định lí 31.
4.3. Bài tập 31.
BÀI 5. HÀM SỐ LIÊN TỤC 39.
5.1. Hàm số liên tục tại một điểm 39.
5.2. Hàm số liên tục trên một khoảng 39.
5.3. Một số định lí cơ bản 40.
5.4. Bài tập 40.
ÔN TẬP CHƯƠNG 45.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]