Bài toán lãi suất và tăng trưởng

Tài liệu gồm 23 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề bài toán lãi suất và tăng trưởng, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình học tập chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 2.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
+ Bài toán 1. Công thức lãi kép.
+ Bài toán 2. Công thức tăng trưởng dân số.
+ Bài toán 3. Hao mòn tài sản, diện tích rừng bị giảm.
+ Bài toán 4. Tăng trưởng của bèo, của vi khuẩn.
+ Bài toán 5. Tiền gửi tiết kiệm.
+ Bài toán 6. Trả góp hàng tháng.
+ Bài toán 7. Một số dạng toán khác.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]