Tài liệu chủ đề hàm số liên tục

Tài liệu gồm 36 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề hàm số liên tục, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Hàm số liên tục tại một điểm.
2) Hàm số liên tục trên một khoảng, trên một đoạn.
3) Tính chất của hàm số liên tục.
II. PHÂN DẠNG TOÁN VÀ HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
+ Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm.
+ Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số trên khoảng, đoạn.
+ Dạng 3. Ứng dụng tính liên tục trong giải phương trình.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BẢI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]