Bài giảng đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Tài liệu gồm 35 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chủ đề đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 2: Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian. Quan Hệ Song Song.

Tài liệu được biên soạn bởi nhóm tác giả: PGS.TS Lê Văn Hiện, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đình Hoàn, Lý Công Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Vũ Minh, Phan Xuân Dương, Nguyễn Hữu Bắc.

Kiến thức:
+ Nhận biết được cách xác định điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
+ Hiểu được các khái niệm giao tuyến, giao điểm, thiết diện.
Kĩ năng:
+ Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng trong không gian.
+ Xác định được giao điểm của hai đường phẳng trong không gian.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
Dạng 1: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
Dạng 2: Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
Dạng 3: Tìm thiết diện tạo bời một mặt phẳng và hình chóp. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]