Bài giảng đường thẳng song song với mặt phẳng

Tài liệu gồm 17 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chủ đề đường thẳng song song với mặt phẳng, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 2: Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian. Quan Hệ Song Song.

Tài liệu được biên soạn bởi nhóm tác giả: PGS.TS Lê Văn Hiện, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đình Hoàn, Lý Công Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Vũ Minh, Phan Xuân Dương, Nguyễn Hữu Bắc.

Kiến thức:
+ Nhận biết được đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Nắm được phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
Kĩ năng:
+ Thành thạo các kỹ năng chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
+ Dạng 1: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Dạng 2: Dựng thiết diện song song với một đường thẳng.
III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]