Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Tây Giang – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Tây Giang, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án mã đề TO111 TO112 TO113 TO114 TO115 TO116 TO117 TO118.

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Tây Giang – Quảng Nam:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Phép tịnh tiến theo vectơ v là một phép dời hình. B. Phép quay tâm O góc quay α là một phép dời hình. C. Phép vị tự tỉ số k bất kỳ là một phép dời hình. D. Phép đối xứng trục là một phép dời hình.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng dx y 30. Viết phương trình đường thẳng là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (3;1).
+ Cho phương trình 2 2sin 3sin 5 0 x x. Nếu đặt txt sin 1 1 thì phương trình nào dưới đây tương đương với phương trình đã cho?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]