Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi được biên soạn theo hình thức 100% tự luận với 05 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm mã đề 111 – 112; kỳ thi được diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2022.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM:
+ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác: 2 3sin 6 y x.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ u 1 2 tìm ảnh của điểm A(4; -3) qua phép tịnh tiến vectơ u.
+ Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song, điểm M thuộc cạnh SA. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và (MBD).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]