Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự – Phú Yên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Phú Yên; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian phát đề; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự – Phú Yên:
+ Đội thanh niên xung kích của Đoàn trường THPT X gồm 4 học sinh khối 12, 5 học sinh khối 11 và 3 học sinh khối 10. Trong một hoạt động ngoại khóa cần thành lập 3 nhóm từ đội thanh niên xung kích để phân công các nhiệm vụ: trực cổng, kiểm tra sĩ số các lớp tham gia và viết bài tuyên truyền cho hoạt động. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập 3 nhóm nói trên mà mỗi nhóm có 4 học sinh và phải có mặt học sinh khối 12?
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào SAI? A. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó. B. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. C. Phép tịnh tiến biến góc thành góc bằng nó. D. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó.
+ Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Hàm số y x cot là hàm số tuần hoàn với có chu kỳ 2. B. Hàm số y x cos là hàm số tuần hoàn với có chu kỳ 2. C. Hàm số y x sin là hàm số tuần hoàn với chu kỳ. D. Hàm số y x tan là hàm số tuần hoàn với có chu kỳ 3.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]