Chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 10 CTST

Tài liệu gồm 78 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong chương trình SGK Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
BÀI 2. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
BÀI TẬP TỰ LUẬN.
Dạng 1. Các bài toán liên bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 2. Các bài toán hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 3. Các bài toán thực tiễn.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Dạng 1. Tìm nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 2. Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 3. Tìm giá trị nhỏ nhất – giá trị lớn nhất.
Dạng 4. Áp dụng bài toán thực tiễn.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]