Hệ thống bài tập trắc nghiệm BPT – hệ BPT bậc nhất hai ẩn cơ bản – vận dụng – vận dụng cao

Tài liệu gồm 38 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mức độ cơ bản, vận dụng và vận dụng cao; giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình Toán 10 chủ đề Bất Phương Trình Và Hệ Bất Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn.

+ Cơ bản BPT – hệ BPT bậc nhất hai ẩn (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng BPT – hệ BPT bậc nhất hai ẩn (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao BPT – hệ BPT bậc nhất hai ẩn (phần 1 – phần 6).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]