Phương pháp hàm đặc trưng giải PT – BPT mũ – lôgarit – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 133 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, hướng dẫn phương pháp hàm đặc trưng giải phương trình và bất phương trình mũ và lôgarit, hỗ trợ học sinh khá – giỏi trong quá trình ôn thi học sinh giỏi và tốt nghiệp THPT môn Toán; các bài toán trong tài liệu có đáp án và lời giải chi tiết.

PHƯƠNG PHÁP HÀM ĐẶC TRƯNG GIẢI PT – BPT MŨ – LÔGARIT:
Phương pháp hàm số đặc trưng thường xuyên xuất hiện trong đề thi THPT Quốc Gia và đề thi tốt nghiệp THPT, nó cũng là một trong những câu phân loại của đề: Câu 47 mã đề 101 – THPT QG năm 2017; Câu 35 đề tham khảo – BGD&ĐT năm 2018. Câu 46 mã đề 101 – THPT QG năm 2018; Câu 47 đề tham khảo – BGD&ĐT năm 2020; Câu 47 đề tham khảo – BGD&ĐT năm 2021.

I – CƠ SỞ LÝ THUYẾT.
II – ÁP DỤNG.
+ Dạng 1: Phương pháp hàm đặc trưng giải phương trình và bất phương trình mũ không chứa tham số 2.
+ Dạng 2: Phương pháp hàm đặc trưng giải phương trình và bất phương trình mũ chứa tham số 18.
+ Dạng 3: Phương pháp hàm đặc trưng giải phương trình và bất phương trình lôgarit không chứa tham số 28.
+ Dạng 4: Phương pháp hàm đặc trưng giải phương trình và bất phương trình lôgarit chứa tham số 54.
+ Dạng 5: Phương pháp hàm đặc trưng giải phương trình và bất phương trình có tổ hợp mũ – lôgarit không chứa tham số 73.
+ Dạng 6: Phương pháp hàm đặc trưng giải phương trình và bất phương trình có tổ hợp mũ – lôgarit chứa tham số 102.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]