Đề giữa kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Hiền – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Hiền, tỉnh Quảng Nam; đề thi mã đề 001, hình thức trắc nghiệm với 32 câu, thời gian làm bài 60 phút.

Trích dẫn Đề giữa kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Hiền – Quảng Nam:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(4;0;0), B(0;5;0), C(0;0;6) và mặt cầu (S) có phương trình: x2 + y2 + z2 – 2x – 2y – 4z + 4 = 0. Hỏi có bao nhiêu mặt của tứ diện OABC cắt mặt cầu (S)?
+ Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): x + y + z – 1 = 0 và (Q): 2x + 2y + 2z – 1= 0. Tìm kết luận đúng. A. (P) trùng (Q). B. (P) cắt và không vuông góc (Q). C. (P) vuông góc (Q). D. (P) song song (Q).
+ Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho miền D giới hạn bởi: y = x2 – 2x, trục Ox, đường thẳng x = -1 và đường thẳng x = 2. Tính diện tích miền D.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]