Đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chuyên đề môn Toán 11 lần 2 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc; đề thi mã đề 140, hình thức trắc nghiệm 100% với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Trích dẫn Đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc:
+ Sinh nhật Crush của An vào ngày 01 tháng 5. An muốn mua một món quà sinh nhật cho Crush nên quyết định bỏ ống heo 1000 đồng vào ngày 01 tháng 01 năm 2023. Sau đó cứ liên tục ngày sau hơn ngày trước 1000 đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của Crush, An đã tích lũy được bao nhiêu tiền? (Thời gian bỏ ống heo tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023). A. 7.530.000 đồng. B. 7.260.000 đồng. C. 7.140.000 đồng. D. 7.381.000 đồng.
+ Cho hình vuông (C1) có cạnh bằng a. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông (C2) (Hình vẽ). Từ hình vuông (C2) lại tiếp tục làm như trên ta nhận được dãy các hình vuông C1, C2, C3, …, Cn …. Gọi i S là diện tích của hình vuông C i i (1, 2, 3, …). Đặt 1 2 3 … … T S S S S n. Biết T = 24, tính a?
+ Cho tứ diện ABCD, M và N lần lượt là trung điểm AB và AC. Mặt phẳng (a) qua MN cắt tứ diện ABCD theo thiết diện là đa giác (T). Khẳng định nào sau đây đúng? A. (T) là hình thang. B. (T) là tam giác. C. (T) là hình bình hành. D. (T) là tam giác hoặc hình thang hoặc hình bình hành.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]