Đề cuối kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đắk Lắk

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Đắk Lắk; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 173 174 175 176.

NHẬN BIẾT:
1 Nhận biết tập xác định của hàm số.
2 Tính giá trị của hàm số tại 1 điểm.
3 Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số.
4 Nhận biết được hàm số bậc hai.
5 Nhận biết đỉnh của đồ thị hàm số bậc hai.
6 Nhận biết định lí về dấu của tam thức bậc hai.
7 Nhận biết được nghiệm của bất phương trình bậc hai.
8 Nhận biết được nghiệm của phương trình quy về bậc hai.
9 Nhận biết tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng.
10 Nhận biết tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng.
11 Nhận dạng PTTS của đường thẳng khi biết đường thẳng đó đi qua 1 điểm và nhận 1 vectơ chỉ phương.
12 Nhận dạng PTTQ của đường thẳng khi biết đường thẳng đó đi qua 1 điểm và nhận 1 vectơ pháp tuyến.
13 Nhận biết vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
14 Nhận biết phương trình đường tròn.
15 Nhận biết định nghĩa Elip, Hyperbol, Parabol.
16 Nhận biết định nghĩa Elip, Hyperbol, Parabol.
17 Nhận biết được phương trình chính tắc của elip.
18 Nhận biết được phương trình chính tắc của hyperbol.
19 Nhận biết được phương trình chính tắc của parabol.
20 Quy tắc cộng, Quy tắc nhân.
21 Hoán vị của n phần tử.
22 Công thức số chỉnh hợp chập k của n phần tử.
23 Công thức số tổ hợp chập k của n phần tử.
24 Chỉnh hợp.
25 Tổ hợp.
26 Dạng khai triển nhị thức Niutơn.
27 Không gian mẫu.
28 Số phần tử của không gian mẫu.
29 Biến cố liên quan phép thử T.
30 Biến cố đối.
THÔNG HIỂU:
31 Tìm được tập nghiệm của một bất phương trình bậc hai.
32 Giải phương trình quy về phương trình bậc hai.
33 Lập phương trình tổng quát của đường thẳng.
34 Tính khoảng cách từ 1 điểm đến một đường thẳng.
35 Xác định tâm và bán kính đường tròn.
36 Xác định tiêu điểm, tiêu cự khi biết PTCT của elip.
37 Xác định tiêu điểm, tiêu cự khi biết PTCT của Hyperbol.
38 Xác định tiêu điểm, tham số tiêu, phương trình đường chuẩn khi biết PTCT của Parabol.
39 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
40 Nhị thức Niu tơn – Tìm hệ số của n x.
VẬN DỤNG:
41 Viết phương trình đường thẳng.
42 Viết phương trình đường tròn.
43 Viết phương trình chính tắc của Elip.
44 Viết phương trình chính tắc của Hyperbol.
45 Viết phương trình chính tắc của Parabol.
46 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
47 Tính xác suất của biến cố.
VẬN DỤNG CAO:
48 Bài toán vận dụng dấu tam thức bậc hai bậc hai có chứa tham số.
49 Bài toán vận dụng kiến thức phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, 3 đường cônic.
50 Bài toán tổng hợp vận dụng kiến thức Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]