Đề cương giữa kì 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Trương Vĩnh Ký, tỉnh Bến Tre.

MỤC LỤC:
Chương I. GIẢI TÍCH – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ 2.
Bài 1. Đơn điệu 2.
Bài 2. Cực trị 4.
Bài 3. GTLN – GTNN của hàm số 6.
Bài 4. Đường tiệm cận 8.
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 10.
Chương II. HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔ-GA-RÍT 15.
Bài 1. Lũy thừa 15.
Bài 2. Hàm số lũy thừa 15.
Bài 3. Lô-ga-rít 17.
Bài 4. Hàm số mũ – Hàm số lô-ga-rít 18.
Bài 5. Phương trình mũ – Phương trình lô-ga-rít 21.
Bài 6. Bất phương trình mũ – Bất phương trình lô-ga-rít 23.
Chương I. HÌNH HỌC – KHỐI ĐA DIỆN 26.
Bài 1. Khối đa diện 26.
Bài 2. Khối đa diện đều 26.
Bài 3. Thể tích khối đa diện 27.
Chương II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU 30.
Bài 1. Hình nón – Khối nón 30.
Bài 2. Hình trụ – Khối trụ 32.
Bài 3. Hình cầu – Khối cầu 34.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]