Đề cương giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Khâm Đức – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam.

Bảng đặc tả Đề cương giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Khâm Đức – Quảng Nam:
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
1 NB Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số trùng phương khi biết bảng biến thiên.
2 NB Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số trùng phương khi biết đồ thị.
3 TH Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số khi cho biểu thức f’(x).
4 VD Tìm số giá trị nguyên của tham số m để hàm bậc 3 đồng biến trên R.
5 NB Tìm điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số bậc 3 khi biết đồ thị.
6 NB Tìm số điểm cực trị của hàm số khi biết bảng xét dấu của đạo hàm f’(x).
7 TH Tìm số điểm cực đại, cực tiểu của hàm số khi biết biểu thức của đạo hàm f’(x).
8 VD Tìm m để hàm số bậc 3 đạt cực đại, cực tiểu tại điểm cho trước.
9 VDC Tìm các giá trị nguyên của m trên một đoạn cho trước để hàm số trùng phương có đúng một điểm cực đại hay cực tiểu.
10 NB Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên một đoạn khi biết bảng biến thiên.
11 TH Tìm điểm mà tại đó hàm số phân thức đạt GTLN, GTNN trên một đoạn cho trước.
12 TH Tìm GTLN, GTNN của hàm số bậc 3 trên một đoạn cho trước.
13 VD Tìm kết luận đúng về GTLN, GTNN của hàm số f(u) khi biết đồ thị của hàm số f(x).
14 NB Tìm khẳng định đúng về định nghĩa đường tiệm cận đứng.
15 TH Xác định đường tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số khi biết bảng biến thiên.
16 NB Xác định hàm số bậc 3 khi biết đồ thị.
17 NB Xác định hàm số phân thức khi biết đồ thị.
18 TH Xác định phương trình tiếp tuyến của hàm số bậc 3 tại một điểm.
19 TH Xác định số nghiệm của phương trình khi cho đồ thị hàm số (sự tương giao giữa 2 đồ thị).
20 VD Tính diện tích tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm cực trị của hàm số trùng phương.
21 VDC Ứng dụng hàm số tìm nghiệm nguyên của phương trình chứa tham số.
KHỐI ĐA DIỆN.
22 NB Tìm số cạnh, số đỉnh của một khối tứ diện đề, khối lập phương.
23 NB Tìm khẳng định sai (đúng) về định nghĩa khối đa diện.
24 TH Tìm số mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật, hình chóp có đáy là hình vuông.
25 NB Tính thể tích khối lăng trụ khi biết diện tích đáy và chiều cao.
26 NB Tính thể tích khối chóp khi biết diện tích đáy và chiều cao.
27 NB Tính thể tích khối hộp chữ nhật khi biết kích thước 3 cạnh.
28 TH Tính thể tích khối chóp khi biết chiều cao và đáy là hình vuông.
29 TH Tính thể tích khối lăng trụ khi biết chiều cao và đáy là tam giác đều.
30 VD Tính thể tích khối lăng trụ đứng khi biết đáy là tam giác vuông, đường chéo của mặt bên.
31 VD Tính thể tích khối chóp khi biết đáy là hình vuông, góc giữa cạnh bên và mặt đáy.
32 VDC Tính thể tích khối lăng trụ đứng khi biết đáy là tam giác thường, biết ba cạnh, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]