Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

A. KIẾN THỨC ÔN TẬP
I. ĐẠI SỐ.
Chương III. Hàm số và đồ thị.
Bài 3. Dấu của tam thức bậc hai.
Bài 4. Bất phương trình bậc hai một ẩn.
Bài 5: Hai dạng phương trình vô tỷ.
Chương V. Đại số tổ hợp.
Bài 1. Qui tắc cộng. Qui tắc nhân. Sơ đồ hình cây.
Bài 2. Hoán vị. Chỉnh hợp.
Bài 3. Tổ hợp.
Bài 4. Nhị thức Newton.
II. HÌNH HỌC.
Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ.
Bài 3. Khái niệm vectơ.
Bài 4. Tổng và hiệu của hai vectơ.
Bài 5. Tích của một vectơ với một số.
Bài 6. Tích vô hướng của hai vectơ.
B. LUYỆN TẬP

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]