Đề khảo sát lần 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nông Cống 1, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 180.

Trích dẫn Đề khảo sát lần 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa:
+ Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích 2 800m. Nếu trồng đậu trên diện tích 2 100m thì cần 20 công làm và thu được 3000000 đồng. Nếu trồng cà thì trên diện tích 2 100m cần 30 công làm và thu được 4000000 đồng. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công làm không quá 180 công. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau?
+ Cho 2 điểm phân biệt A B. Tìm điểm M thỏa MA MB O. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Có vô số điểm M. B. M thuộc đường trung trực của AB. C. M là trung điểm AB. D. Không có điểm M.
+ Có bao nhiêu cách chia 8 đồ vật khác nhau cho 3 người sao cho có một người được 2 đồ vật và hai người còn lại mỗi người được ba đồ vật?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]