Phân dạng bài tập dấu tam thức bậc hai, BPT bậc hai một ẩn cơ bản – VD – VDC

Tài liệu gồm 30 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), phân dạng bài tập dấu tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai một ẩn cơ bản – vận dụng – vận dụng cao; giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình môn Toán 10 chủ đề: Hàm Số, Đồ Thị Và Ứng Dụng.

+ Vấn đề 1. Xét dấu biểu thức, bất phương trình hữu tỷ.
+ Vấn đề 2. Định lý dấu tam thức bậc hai.
+ Vấn đề 3. Bất phương trình bậc hai, bất phương trình quy về bậc hai.
+ Vấn đề 4. Sử dụng đồ thị, bảng biến thiên giải bất phương trình bậc hai.
+ Vấn đề 5. Ứng dụng của bất phương trình bậc hai.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]